ใบปลิว – Leaflet

ใช้เพื่อการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์

ขนาดมาตรฐาน

ขนาด A5 (14.85 x 21 cm.)
ขนาด A4 (21 x 29.7 cm.)
ขนาด A3 (21 x 42 cm.)

*ภาพทั้งหมดใน website เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการผลิตจากเรา

หมายเหตุ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าจัดทำอาร์ตเวิร์ค, ค่าพับ, ค่าขนส่ง

หมายเหตุ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าจัดทำอาร์ตเวิร์ค, ค่าพับ, ค่าขนส่ง


หมายเหตุ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าจัดทำอาร์ตเวิร์ค, ค่าพับ, ค่าขนส่ง