ใบปลิว – Leaflet

ใบปลิวใช้เพื่อการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ สามารถสั่งผลิตได้ทั้ง 1 หน้า และ 2 หน้า พิมพ์ตามแบบของลูกค้า

ใบปลิวขนาดมาตรฐาน มีดังนี้

  • ขนาด A5 (14.85 x 21 cm.)
  • ขนาด A4 (21 x 29.7 cm.)
  • ขนาด A3 (21 x 42 cm.)

*ภาพทั้งหมดใน website เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการผลิตจากเรา

หมายเหตุ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าจัดทำอาร์ตเวิร์ค, ค่าพับ, ค่าขนส่ง