สติ๊กเกอร์ ฉลาก – Sticker

ฉลาก หรือ สติ๊กเกอร์สำเร็จพร้อมใช้ พิมพ์ในแบบของท่านเอง สั่งตัดได้ตามที่ต้องการ

รับผลิต สั่งพิมพ์ ฉลาก สติ๊กเกอร์ ตามสั่ง

  • สติ๊กเกอร์กระดาษ สีขาวมัน
  • สติ๊กเกอร์ PP สีขาว เนื้อมัน ฉีกไม่ขาด กันน้ำได้ เนื้อบาง หรู
  • สติ๊กเกอร์ PP ใส ฉีกไม่ขาด กันน้ำได้ เนื้อบาง

ฉลาก หรือ สติ๊กเกอร์สำเร็จพร้อมใช้ พิมพ์ในแบบของท่านเอง สั่งตัดได้ตามที่ต้องการ

รับผลิต สั่งพิมพ์ ฉลาก สติ๊กเกอร์ ตามสั่ง

  • สติ๊กเกอร์กระดาษ สีขาวมัน
  • สติ๊กเกอร์ PP สีขาว เนื้อมัน ฉีกไม่ขาด กันน้ำได้ เนื้อบาง หรู
  • สติ๊กเกอร์ PP ใส ฉีกไม่ขาด กันน้ำได้ เนื้อบาง