สติ๊กเกอร์ – Sticker

สติ๊กเกอร์ตัดสำเร็จพร้อมใช้ พิมพ์ในแบบของท่านเอง รับผลิต สั่งพิมพ์ สติ๊กเกอร์ ตามสั่ง สติ๊กเกอร์กระดาษ สีขาวมัน สติ๊กเกอร์ PP สีขาว เนื้อมัน ฉีกไม่ขาด กันน้ำได้ เนื้อบาง หรู สติ๊กเกอร์ PP ใส ฉีกไม่ขาด กันน้ำได้ เนื้อบาง [...]

การออกแบบงาน

ควรคำนึงถึงขนาดกระดาษ ที่จะนำมาใช้ด้วย เพราะว่าถ้าไม่ได้ดูขนาดตั้งแต่แรก เวลาพิมพ์จริง อาจทำให้กระดาษเหลือพื้นที่ต้องตัดทิ้งไปไม่เกิดประโยชน์ เสียเงินโดยใช่เหตุ หลักที่ควรคำนึงในการออกแบบก็คือ ต้องใช้พื้นที่กระดาษให้คุ้มค่า เริ่มแรกต้องคำนวณพื้นที่การใช้กระดาษ การจะคำนวณได้นั้นก็ต้องรู้จักกระดาษมาตรฐานเสียก่อน โดยจะยกตัวอย่างที่ใช้กันทั่วไป เพราะจะทำให้หากระดาษได้ง่าย และราคาถูก กระดาษโดยทั่วไป ตามมาตรฐานที่ใช้กันในปัจจุบัน คือ ตระกูล A , ตระกูล B,  และ ตระกูล C [...]

แฟ้ม – Folder

รับผลิต แฟ้มเอกสาร ตามแบบ *ภาพทั้งหมดใน website เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการผลิตจากเรา [...]

ถุงกระดาษ – Bag

ถุงกระดาษ ใช้สำหรับสำหรับบรรจุสินค้า สำหรับสร้างความจดจำให้กับตราสินค้า มักพิมพ์ตราสินค้าลงไป เน้นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและเพิ่มความสวยงาม ถุงของเราสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเป็นจำนวนมาก เรารับผลิต ถุงกระดาษสำหรับใส่สินค้าต่างๆ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ *ภาพทั้งหมดใน website เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการผลิตจากเรา [...]

สมุด หนังสือ – Book

รับทำหนังสือ หนังสือปกอ่อน หนังสือปกแข็ง แบบเรียน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด วารสาร จุลสาร ตามสั่ง ทุกรูปแบบ เช่น เย็บลวด, สันกาว,เย็บกี่, เข้าเล่มปกแข็ง *ภาพทั้งหมดใน website เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการผลิตจากเรา [...]

สมุดโน๊ต – Notebook

รับทำสมุดโน๊ตตามสั่ง ทั้งแบบ เย็บลวด,เข้าเล่มสันห่วง, หรือเป็นรูปเล่มปกแข็ง กระดาษถนอมสายตา *ภาพทั้งหมดใน website เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการผลิตจากเรา [...]

ใบปลิว – Leaflet

ใช้เพื่อการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ ขนาดมาตรฐาน ขนาด A5 (14.85 x 21 cm.) ขนาด A4 (21 x 29.7 cm.) ขนาด A3 (21 x 42 cm.) *ภาพทั้งหมดใน website เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการผลิตจากเรา หมายเหตุ [...]

โบรชัวร์ แผ่นพับ แคตตาล็อค- Brochure

โบรชัวร์ แผ่นพับ แคตตาล็อค เป็นสิ่งพิมพ์ที่พับทบไปมาตั้งแต่ 2 ทบขึ้นไป ใช้เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ   *ภาพทั้งหมดใน website เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการผลิตจากเรา [...]

กล่องแข็ง กล่องของขวัญ – Giftbox

กล่องแข็งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้เป็นอย่างมาก เหมาะกับสินค้าที่มีราคา รับผลิตกล่องแข็งใส่มือถือ เครื่องสำอางค์ และ หนังสือ และตามแบบ *ภาพทั้งหมดใน website เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการผลิตจากเรา [...]