การออกแบบงาน

ควรคำนึงถึงขนาดกระดาษ ที่จะนำมาใช้ด้วย เพราะว่าถ้าไม่ได้ดูขนาดตั้งแต่แรก เวลาพิมพ์จริง อาจทำให้กระดาษเหลือพื้นที่ต้องตัดทิ้งไปไม่เกิดประโยชน์ เสียเงินโดยใช่เหตุ หลักที่ควรคำนึงในการออกแบบก็คือ ต้องใช้พื้นที่กระดาษให้คุ้มค่า เริ่มแรกต้องคำนวณพื้นที่การใช้กระดาษ การจะคำนวณได้นั้นก็ต้องรู้จักกระดาษมาตรฐานเสียก่อน โดยจะยกตัวอย่างที่ใช้กันทั่วไป เพราะจะทำให้หากระดาษได้ง่าย และราคาถูก

กระดาษโดยทั่วไป ตามมาตรฐานที่ใช้กันในปัจจุบัน คือ

ตระกูล A , ตระกูล B,  และ ตระกูล C

ซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานสากล ของ ISO 216 และ ISO 269  ว่าด้วยขนาดกระดาษที่ใช้กันหลายประเทศในปัจจุบัน

มาตรฐานตระกูล A  (ISO 216)

A มิลลิเมตร นิ้ว
A0 841 x 1189 33.1 x 46.8
A1 594 x 841 23.4 x 33.1
A2 420 x 594 16.5 x 23.4
A3 297 x 420 11.7 x16.5
A4 210 x 297 8.3 x 11.7
A5 148 x 210 5.8 x8.3
A6 105 x 148 4.1 x 5.8
A7 74 x 105 2.9 x 4.1
A8 52 x 74 2.0 x 2.9
A9 37 x 52 1.5 x 2.0
A10 26 x 37 1.0 x 1.5

 

มาตรฐานตระกูล B (ISO 216)

B มิลลิเมตร นิ้ว
B0 1000 x 1414 39.4 x 55.7
B1 707 x 1000 27.8 x 39.4
B2 500 x 707 19.7 x 27.8
B3 353 x 500 13.9 x 19.7
B4 250 x 353 9.8 x 13.9
B5 176 x 250 6.9 x 9.8
B6 125 x 176 4.9 x 6.9
B7 88 x 125 3.5 x 4.9
B8 62 x 88 2.4 x 3.5
B9 44 x 62 1.7 x 2.4
B10 31 x 44 1.2 x 1.7

 

มาตรฐานตระกูล C (ISO 269)

C มิลลิเมตร นิ้ว
C0 917 x 1297 36.1 x 51.1
C1 648 x 917 25.5 x 36.1
C2 458 x 648 18.0 x 25.5
C3 324 x 458 12.8 x 18.0
C4 229 x 324 9.0 x 12.8
C5 162 x 229 6.4 x 9.0
C6 114 x 162 4.5 x 6.4
C7 81 x 114 3.2 x 4.5
C8 57 x 81 2.2 x 3.2
C9 40 x 57 1.6 x 2.2
C10 28 x 40 1.1 x 1.6