leaflet

ใบปลิว – Leaflet

ใบปลิวใช้เพื่อการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ สามารถสั่งผลิตได้ทั้ง 1 หน้า และ 2 หน้า พิมพ์ตามแบบของลูกค้า ใบปลิวขนาดมาตรฐาน มีดังนี้ ขนาด A5 (14.85 x 21 cm.) ขนาด A4 (21 x 29.7 cm.) ขนาด [...]